Skogsbad

Pris från 375 kr

Bevisade effekterna av skogsbad är:

  • Förbättring av nedsatt immunförsvar genom en ökning av antalet naturliga mördarceller (NK) som har till uppgift att bekämpa infektioner och tumörer.
  • Ökad avkoppling till följd av minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet.
  • Sänkning av blodtrycket efter endast 15 min.
  • Bibehållen effekt med sänkt blodtryck i 5 dagar efter fyra timmar skogsbad.
  • Minskade stresskänslor och en ökad känsla av allmänt välbefinnande.
  • Stresshormonet kortisol sjunker.
  • Positiva effekter på vår mentala hälsa.
  • Motverkar vårt ”naturunderskott”.
  • Öppnar upp våra sinnen.
  • Sjukdomsförebyggande och återhämtning