Home

Angeln      Aktivitäten    Cottages    Teambildung

Erfahrungen in Natur und Wildnis

Skogsbad

I skogen minskar stressen, vi mår bättre och blir friskare, men ändå verkar

vi ha glömt hur man gör för att ”bara vara” i skogen.
Natur- och skogsterapiguidning baseras på en japansk metod som heter Shinrin Yoku.

Det betyder ungefär skogsbad och har funnits sedan 80-talet. Shinrin Yoku växte fram som en reaktion

på vårt allt mer stressade samhälle och den försämrade hälsa som människor kan få

av att leva i ett högt tempo i en miljö med för många intryck.


Att det är helande att ta ett skogsbad, det vill säga låta sig översköljas av skog och natur, är faktiskt inte bara en känsla utan vetenskapligt bevisat. När du är i naturen aktiveras det parasympatiska nervsystemet

som hjälper kroppen att återhämta sig. 

 

Skogens fraktaler – det upprepande mönster som växternas blad

och grenverk helt naturligt har –har en lugnande effekt.
Dessutom avger träd en sorts infektionsskyddande molekyler som kallas phytoncider.

Pris från 375 kr

Bevisade effekterna av skogsbad är:

  • Förbättring av nedsatt immunförsvar genom en ökning av antalet naturliga mördarceller (NK) som har till uppgift att bekämpa infektioner och tumörer.
  • Ökad avkoppling till följd av minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet.
  • Sänkning av blodtrycket efter endast 15 min.
  • Bibehållen effekt med sänkt blodtryck i 5 dagar efter fyra timmar skogsbad.
  • Minskade stresskänslor och en ökad känsla av allmänt välbefinnande.
  • Stresshormonet kortisol sjunker.
  • Positiva effekter på vår mentala hälsa.
  • Motverkar vårt ”naturunderskott”.
  • Öppnar upp våra sinnen.
  • Sjukdomsförebyggande och återhämtning

Skogsbad dämpar överstimulering från konstgjorda och urbana miljöer och främja avslappning.  Skogsbad bygger på en långsam promenad/vandring i skogen i två timmar eller mer. Med mobilen avstängd kan du ostört kan ta in omgivningen och vara närvarande här och nu. 
Både vetenskapliga studier och vår egen biologi samt sunda förnuft visar oss att skogsbad är ett sätt att balansera det moderna livets krav för att må bra, både fysiskt och psykiskt genom en fördjupad kontakt, i balans med naturen.

Under ett skogsbad upptäcker vi dofter, ljud och känslor som vår tids leverne stängt av för oss. 
NATUREN har en egen frekvens 7,83hz (Schumann resounance), det är jordmagnetiska fältets frekvens. Hjärnan hamnar i samma frekvens vid skogsbad och därmed blir det en vila för oss.